ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

31. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2024

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Adana Kısa Film Yarışması 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana’da yapılacaktır.

 1. AMAÇ

Adana Büyükşehir Belediyesi, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Adana Kısa Film Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir;

 • Türk ve Dünya sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,
 • Adana’nın tanıtımına katkıda bulunmak.

2-FESTİVAL YÖNETİMİ 

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 • Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu aracılığıyla sağlanır.

Organizasyon Birimleri

 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet grupları

Festival Yürütme Kurulu

 • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulur.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • Festival Yürütme Kurulu, içinde bir başkanın da bulunduğu 5 üyeden oluşur.

Festival Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema profesyonelleri, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar.

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

 • 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.
 • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.
 • Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu tarafından kullanılır.
 1. KAPSAM

Adana Kısa Film Yarışması, 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 31. Uluslararası Adana  Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde yer alan kısa film yönetmenlerinin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.

 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışmaya 2023 ve 2024 yıllarında çekilmiş, daha önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yarışmalarına başvurmamış filmler başvurabilir.
 • Yarışmaya Adana’da çekilen filmler katılabilir. Filmin min. %50’sinde Adana’ya ait görüntülerin yer alması gerekmektedir.
 • Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kısa filmler katılabilir. Süre konusunda ön değerlendirme kurulunun kararıyla %10 tolerans tanınabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek olan filmlerde, festival uluslararası nitelik taşıdığı için İngilizce alt yazı bulunması gerekmektedir.
 • Uluslararası Kısa Film Yarışması veya Öğrenci Kısa Film Yarışması’na başvuran filmler Adana Kısa Film Yarışması’na başvuramaz. Birden çok yarışmaya başvurduğu tespit edilen filmler yarışma dışı kalacaktır.
 • Tüm formatlarda çekilmiş filmler yarışmaya başvurabilir.
 • Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Her yönetmen en fazla 2 (iki) film ile yarışmaya başvurabilir.
 • Başvurular infoadanafilm@gmail.com veya info@altinkoza.org.tr adresine yapılacaktır. Kargoyla başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Adana Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde görev yapan kişilerin içinde yer aldığı (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) filmler yarışmaya başvuramazlar.

Başvuru Formu ile Birlikte Gönderilecek Belge ve Tanıtım Malzemeleri

 1. Başvuru formu
 2. Filme ait online izleme linki
 3. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (Word dosyası, en fazla 250 sözcük)
 4. Filmden 3 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır.)
 5. Yönetmenin özgeçmişi (Word dosyası Türkçe ve İngilizce yaklaşık 250 sözcük) ve filmografisi
 6. Yönetmen fotoğrafı (jpg)
 7. Filmin afişi (jpg)

Yukarıdaki bilgi ve belgeler infoadanafilm@gmail.com veya info@altinkoza.org.tr adresine gönderilecektir.

SON TESLİM TARİHİ: Başvurular 16 Ağustos 2024 tarihine kadar teslim için bildirilen e-posta adresine ulaştırılmalıdır.

 1. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme iki aşamalı yapılacaktır:

Ön Değerlendirme

 • Ön değerlendirme, festival direktörlüğü tarafından belirlenecek ön jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
 • Festival direktörlüğü ön jüri üyelerinin kimliklerini açıklama veya saklı tutma hakkına sahiptir.
 • Ön Değerlendirme Kurulu yapacağı eleme sonucunda en az 5, en fazla 10 filmi aday gösterebilecektir.
 • Ön değerlendirme, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar Festival Yönetimi’nin belirleyeceği yerde yapılır.
 • Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

Son Değerlendirme

 • Finale kalarak yarışmaya hak kazanan filmlerin nihai değerlendirmesi 3 kişilik Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.
 • Seçici Kurul çalışmalarını 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana’da yapar.
 • Seçici Kurul, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Seçici Kurul’un kararları kesindir.
 • Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, bölüm koordinatörü ve oy hakkı olmayan bir festival temsilcisi, Seçici Kurul’un film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilecektir.
 1. ÖDÜLLER

Ödül almaya hak kazanan filmin yönetmenine verilecek ödül aşağıda belirtildiği gibidir;

 • En İyi Film Ödülü 10.000,00-TL. ve Ödül Plaketi
 • Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan 1(bir) özel ödül takdir edebilir.

Ödül Ödemeleri

 • Akçeli ödül, filmin yönetmenine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir. Filmin iki yönetmeni varsa, akçeli ödül yönetmenler arasında paylaştırılır.
 • Yarışmaya başvuran filmlerin kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.
 1. GÖSTERİM HAKKI
 • Festival Koordinatörlüğü, yarışma filmlerini 2024 Eylül ayı sonuna kadar gösterme hakkına sahip olur. Bunun için yönetmen ve yapımcıya herhangi bir gösterim bedeli ödenmez.
 1. YÜRÜRLÜK
 • Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.
 • Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru Formunda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

BAŞVURULARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

infoadanafilm@gmail.com

info@altinkoza.org.tr

0322 453 00 09
0322 453 09 09