Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru formu (Formun ıslak imzalı çıktısının festival iletişim adresine PDF formatında eklenerek e-posta yoluyla (info@altinkoza.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir. )
 2. Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Festival yönetimi, başvuru sırasında paylaşılan metinlerde gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
 3. Filme ait, şifresi başvuru tarihinden ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerli bir online izleme linki
 4. Değerlendirme için gönderilen online izleme linkinde, filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Türkçe ve İngilizce altyazı olması zorunludur.
 5. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
 6. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük)
 7. Filmin afişi ( jpg, pdf,png,tiff formatlarından biri seçilebilir;  dikey tasarımlı)
 8. Filmden en az 5 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır)
 9. Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce yaklaşık 150 sözcük), filmografisi ve fotoğrafı (300 dpi)
 10. Filmin online fragman bandı. (logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalı), (TV tanıtım ve festival jenerik filmi için)
 11. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir
 12. Kayıt-tescil belgesi bulunmaması durumunda, Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir
 13. Yarışmaya başvuran filmler için istenen başvuru malzemeleri kesinlikle iade edilmez.
 14. Yarışmaya seçilen filmlerin sahipleri, yarışma filmlerinin duyurulmasından sonra filmi Festival’den çekemezler.

İletişim:
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Festival Merkezi

0322 453 00 09

0322 453 09 09

E-Posta: info@altinkoza.org.tr