ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

31. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ 

EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2024

A) AMAÇ
Yarışmanın amacı, edebiyatımızın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmaktır. Sinemamızda edebiyat uyarlamaları önemli bir yer tutmaktadır. Sinema ile edebiyatın buluşacağı bu yarışmanın her iki alanda yaratıcılığı, üretkenliği ve çeşitliliği artırması, güçlü eserlere dikkat çekmesi hedeflenmektedir.

B) YARIŞMA TARİHİ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali “Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması” 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Altın Koza Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na son başvuru tarihi 20.08.2024 Salı, saat 18.00’dir. Yarışmanın sonuçları 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Büyük Ödül Töreni’nde açıklanacaktır.

 C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmanın yapılması, Festival yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

D) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1) EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
2) Türkiye’de kitap olarak basılmış bir roman ya da hikâyeden uyarlanmış senaryolar katılabilir. Daha önce sinema ya da televizyona uyarlanmış edebiyat eserleri yarışmaya katılamaz.

3)Uyarlanan eserin yazarının ve senaryo yazarının/yazarlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. 2023 yılı ve öncesinde herhangi bir Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’ndan ödül almış eserler başvuramaz. Aynı kişi üçten fazla eserle başvuramaz.
4) Senarist kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak yarışmaya katılabilir. Eğer senarist, eserin sahibi değilse, eserin sahibinden ya da yasal temsilcilerinden noter tasdikli onay almalıdır. Eserin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak diğer yasal sahiplerinin eserin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.
5) Festivalde ödül kazanan senaryoların filme çekilmesi durumunda yapımcılar yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, filmin jeneriğinde ve her türlü tanıtım materyalinde  Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde aldıkları ödülü, festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

6) Başvurular  www.altinkoza.org.tr  adresi üzerinden yapılacaktır. (Başvuru Formuna Başvuru Yap sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

F) ÖZEL KOŞULLAR
Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Festival yönetiminin başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoktur. Bu bilgilerin yanlışlığı ya da eksikliği nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

G) JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
1) Başvurular edebiyat/senaryo alanında uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir
2) Yarışmaya katılım sayısına bağlı olarak gerektiğinde bir ön jüri oluşturabilir.
3) Ödül alan senariste para ödülünün yanı sıra ‘Altın Koza Ödül Heykeli’ verilir.
4) Jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.
5) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Jüri toplantılarına katılabilir.
6) Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi temsilcisine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

H) ÖDÜL KATEGORİLERİ 
Ödüller: Yarışmada iki ödül bulunmaktadır.
En İyi Edebiyat Uyarlaması Senaryo Ödülü: ………. Jüri Özel Ödülü: ………….
Ödüller paylaştırılamaz.

I) PARASAL ÖDÜLLERİN ÖDENME ESASLARI
1) Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2024 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
2) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
3) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

M) GENEL HÜKÜMLER
1) Yarışmaya katılan tüm senaristler bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Festival Yönetimi gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.
3) Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 24.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EK-1 Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler

  1. Başvuru Formu (Formun ıslak imzalı çıktısının PDF formatında eklenerek e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.)
  2. Katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri (Adres, e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap numarası)
  3. Katılımcının özgeçmişi ve bir adet fotoğrafı
  4. Eserin yazarının ya da yasal temsilcisinin noter tasdikli onayı (Eğer katılımcı ve eserin yazarı aynı kişi değilse)
  5. Sinopsis (Bir sayfa, A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
  6. Tretman (En fazla on sayfa, A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
  7. Senaryo (A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
  8. Senaryonun uyarlandığı kitabın fiziki kopyası bu belgelerle birlikte kargo ile yollanmalıdır. (Gönderim masrafı katılımcıya aittir.)

(Gerekli belgeler bir nüsha olarak hazırlanıp başvuru formu ile birlikte PDF formatında cansumert@altinkoza.org.tr  e- posta adresine yollanmalıdır.)

Festival İletişim Adresi:

Altınkoza Kültür Sanat

Ve Turizm Hizmetleri A.Ş.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Çınarlı Mah. 61017 Sk.

Adana Ticaret Borsası

No.2 İç Kapı No: 201
Posta Kodu: 01060 Seyhan/Adana

E Posta: cansumert@altinkoza.org.tr