30.AAFF BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

30. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

2023

 

1-AMAÇ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali;

 • Belgesel Film Yarışması ile belgesel filmin önemini vurgulamayı, ülkemizde belgesel sinemanın gelişimine katkıda bulunmayı,
 • Nitelikli belgeselleri ödüllendirerek, yeni eserler üretilmesi için maddi ve manevi destek vermeyi amaçlamaktadır.

 

2-YARIŞMA TARİHİ

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması  18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

3-FESTİVAL YÖNETİMİ 

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tarafından kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

 

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 

 • Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu aracılığıyla sağlanır.

 

Organizasyon Birimleri

 

 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet grupları

 

Festival Yürütme Kurulu

 • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulur.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • Festival Yürütme Kurulu, içinde bir başkanın da bulunduğu 5 üyeden oluşur.

 

 

Festival Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema profesyonelleri, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar.

 

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

 • 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.
 • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.
 • Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu tarafından kullanılır.

 

 

 

 

4-YARIŞMA TÜRÜ

 

Bu yönetmelik kuralları çerçevesinde 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak olan bu yarışma, belgesel filmlerin yer alacağı ‘Belgesel Film Yarışması’dır.

 

 

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

5.1 Yarışmaya Katılacak Filmlerin Özellikleri

 • Yarışmaya, 01 Kasım 2022 tarihinden önce, film festivalleri dahil herhangi bir toplu gösterimde gösterilmemiş ve daha önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yarışmalarına başvurmamış belgesel nitelikli Türkiye filmleri katılabilir.  “Türkiye filmi” tanımından “yönetmeni veya yapımcılarından en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan film” anlaşılır.
 • Resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Televizyon için çekilmiş belgeseller, yayınlanmamış olmaları kaydıyla başvurabilirler.
 • Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen tanıtım filmleri belgesel kategorisinde değerlendirilmez.
 • Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında, ücretli – ücretsiz TV portallarında, internet üzerinden yayın yapan dizi ve film platformlarında gösterilmiş ve-veya ücret karşılığı gösterime sunulmuş; Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan belgeseller yarışmaya katılamazlar.
 • Adana Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde görev yapan kişilerin içinde yer aldığı (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) filmler yarışmaya başvuramazlar.  

 

 

5.2. Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, filmin yapımcısı başvurur. Başvuru, sadece filmin mali haklarını kullanma yetkisine sahip yapımcı tarafından gerçekleştirilebilir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilmelidir.
 • Yapımcı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.
 • Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.
 • Filmlerin gösterim kopyaları DCP formatında olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak belgesel filmler en az 30 dakika uzunlukta olmalıdır.
 • Yarışmaya başvuran yetkili, filme tanınmış konuk kontenjanı kadar kişiden oluşacak festival davetli listesini; başvuru formu üzerinde adı-soyadı, telefon ve adresleri ile bildirir.
 • Daha önce herhangi bir ulusal film festivalinden “En İyi Film Ödülü”, “En İyi Belgesel Film Ödülü” (En İyi Film, En İyi İlk Film vb. ) kategorisinde ödül kazanmış filmler, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması’na başvuru yapamaz.
 • Belgesel Film yarışmasına başvuran filmler Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasına başvuruda bulunamaz.
 • Başvurular   infoadanafilm@gmail.com veya info@altinkoza.org.tr  adresine yapılacaktır.

 

5.3. Başvuru Formu ile Birlikte Gönderilecek Belge ve Tanıtım Malzemeleri

 

 1. Başvuru formu
 2. Filme ait, şifresi başvuru tarihinden ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerli bir online izleme linki
 3. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
 4. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük)
 5. Filmden 10 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır)
 6. Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce yaklaşık 150 sözcük), filmografisi ve fotoğrafı (300 dpi)

 

Yukarıdaki bilgi ve belgeler   infoadanafilm@gmail.com veya info@altinkoza.org.tr adresine gönderilecektir.

 

 

BAŞVURU SONRASI, YARIŞMAYA HAK KAZANMIŞ FİLMLERİN TESLİM ETMESİ GEREKENLER:

 

Başvuru sahipleri; aşağıda belirtilen malzemeleri, ıslak imzalı başvuru belgesiyle birlikte eksiksiz olarak göndermekle (kargo ve/veya elden) yükümlüdürler:

 

 1. Islak imzalı başvuru formu
 2. Varsa tanıtım dosyası, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
 3. Quicktime, mp4 ya da mov formatında, 16:9 ve en az 1920x1080p altyazısız fragman ve festivalin internet sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki. (logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalı), (TV tanıtım ve festival jenerik filmi için)
 4. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir
 5. Kayıt-tescil belgesi bulunmaması durumunda, Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir
 6. Filmin İngilizce altyazılı, DCP formatında gösterim kopyası
  (Filmin kopyası elektronik transfer yoluyla (WeTransfer, Google, vs.) ya da indirilebilir Vimeo Linki olarak gönderilebilir. (İndirilemediğinden YouTube linkleri kabul edilememektedir)

 

 • Yarışmaya hak kazanan filmler için istenen başvuru malzemeleri kesinlikle iade edilmez.

 

 • Yarışmaya hak kazanan filmlerin DCP ve diğer belgelerinin festival merkezine gönderimi için yapılacak olan gönderim masrafı filmin yapımcısına aittir.

 

 • Festival yönetimi, başvuru sırasında paylaşılan metinlerde gerekli editoryal değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya seçilen filmlerin sahipleri, yarışma filmlerinin duyurulmasından sonra filmi Festival’den çekemezler.

 

 

 1. YARIŞMA FİLMLERİNİN GÖSTERİME SUNULMASI

 

 • Yarışmaya başvuran filmler, ön değerlendirme yapılabilmesi için Ön Seçici Kurulun izlemesine sunulur.
 • Yarışmada finale kalan filmler,  18 – 24  Eylül 2023 tarihleri arasında Büyük Jüri’nin ve Adanalı Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Adana’daki sinema salonlarında ücretli ya da ücretsiz gösterilir.
 • Yarışmaya seçilen filmler, Festival’in anlaşacağı bir online izleme platformunda, film profesyonellerinin izlemesine açılabilir. Bunun için yapımcılarından ayrıca onay alınacaktır.
 • Gösterimlerden elde edilen gelir Festival Yönetimi’ne aittir. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yarışmaya katılan filmlerle, festivalin tanıtımları için özel gösterimler düzenleyebilir.
 • Yarışmaya hak kazanmış filmlerin gösterim kopyaları DCP* (Dijital Sinema Paketi) formatında ve İngilizce altyazılı olarak gönderilecektir. DCP dışında herhangi bir dijital formatta gönderilen filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

* Filmlerin tecimsel salonlarda gösterime uygun hale getirilmiş olacağı ve dijital sinema ses, görüntü ve veri dosyalarının depolanması ve dağıtılması için kullanılan dijital dosyaların toplandığı bir Dijital Sinema Paketi (DCP-Digital Cinema Package) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu paket bir sabit diske (hard disk) depolanarak kurye aracılığı ile gönderilir.

 

 

  1. Son Başvuru Tarihi
 • Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi  7 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

 

 

 

  1. Filmlerin Son Teslim Tarihi
 • Finale kalan veya yarışma dışı gösterime sunulacak filmlerin DCP formatındaki kopyaları (İngilizce altyazılı festival kopyası) festival merkezine 11 Eylül 2023 tarihine kadar teslim edilir. Kopyaları belirtilen tarihte teslim edilmeyen filmler yarışmaya alınmaz.

 

 

  1. Filmlerin Gösterim Süresi
 • Yarışmaya katılmak için başvuran ve yarışmaya seçilen filmler, 18 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında festival programlarında gösterimde tutulur; bu uygulama için ayrıca izin talep edilmez. Yarışmaya katılmak için müracaat eden yapımcı, bu başvurusuyla, belirtilen hususu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 • Filmlerin DCP kopyaları  27 Eylül 2023 tarihinden itibaren başvuru formunda belirtilen yapımcı şirket adresine gönderilecektir. Festival sonrası gönderilecek olan DCP kopyalar için yapılacak olan kargo masrafı Festival Yüklenicisine aittir. 

 

 • Festival yönetimi, “En İyi Belgesel Film” ve “Belgesel Film Jüri Özel Ödülü” dallarında Altın Koza kazanan filmlerin, yapımcılarından izin almak kaydıyla, kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival tanıtım filminde ve belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: FİLME AİT BELGE VE TANITIM MALZEMELERİ EKSİK OLAN BAŞVURULAR YARIŞMAYA ALINMAZLAR.

 

7-ÖDÜLLER

Altın Koza Ödül Heykelleri, Adana’da festival uygulamaları sırasında düzenlenecek “Büyük Ödül Töreni” sırasında verilir.

 

 

Festival Etkinliklerine ve Ödül Törenine Katılım

7.1.Yarışmaya katılan filmlerin yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları v.b. yarışma yönetmeliğinde ödül listesinde yer alan yaratıcıları, zorlayıcı sebepler dışında Büyük Ödül Töreni esnasında bizzat bulunmalıdırlar. Yarışmada finale kalan filmlerin yaratıcı kadrosundan 3 kişinin Yarışma Filmi Galasına ve etkinliklerine katılmaları filmin yapımcısı tarafından temin edilecektir. Yapımcı, yarışmaya başvurmakla bu hususları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

7.2. Film ödülleri kategorisinde ödüller filmin yapımcısına verilir. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısının bulunması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival Yönetimi’nin

 muhatabı, katılım için verilen başvuru formunda adı yazılı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

7.3. Katılım ödülleri ve diğer tüm akçeli ödüller, hak sahiplerine en geç 31.12.2023 tarihine kadar, ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm prosedürün yerine getirilmesinden sonra Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir.

7.4. Jüri, değerlendirme yaptığı kategorilerde ‘En İyi Film’, ve ‘Jüri Özel Ödülü’nü farklı filmlere vermekle yükümlüdür.

7.5. Akçeli ödül miktarları nettir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

7.6. Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır

 

 • Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, sosyal medyada, afişlerinde ve jeneriklerinde Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali logosunu kullanmakla yükümlüdür.

 

 

8.SEÇİCİ KURULLAR

 

Yarışma için, iki ayrı seçiciler kurulu görev yapar

 1. Ön Seçici Kurul
 2. Jüri      

 

8.1. Ön Seçici Kurul

 • Ön Seçici Kurul, Festival Yönetimi tarafından sinema alanında uzmanlığı bilinen isimlerin katılımıyla oluşturulur ve Büyük Jüri’nin nihai değerlendirmesine sunulacak en az 5, en fazla 8 filmi belirler.
 • Başvuran yapıtlardan yönetmelikte belirtilen katılım koşullarını sağlamayan filmler, Ön Seçici Kurul değerlendirmesine sunulmaz.
 • Ön Seçici Kurul, en geç 25 Ağustos 2023 tarihine kadar çalışmalarını tamamlayarak Büyük Jürinin değerlendirmesi için en az 5 en fazla 8 film belirler.

 

8.2.  Jüri

 • Son değerlendirme Jüri tarafından 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Adana’da yapılır.
 • Jüri, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yönetimi tarafından, sinema ve sanat dünyasından isimlerden min.3 kişinin katılımı ile oluşturulur.
 • Jüri çalışmalarına, zorlayıcı bir neden ortaya çıkması durumunda katılamayan üyeler olursa, Festival Yönetimi, katılamayan üyenin yerine yeni bir üyenin ivedi olarak belirlenmesi ve çalışmalara katılmasını sağlar.
 • Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.), Adana Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde görev yapan kişiler jüri üyeliği yapamaz.

 

 

 Jüri Çalışma Esasları

 

 • Jüri’yi Festival Yönetimi oluşturur. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler ve bunların birinci derecede akrabaları Jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. Jüri üyeleri yönetmelikteki tüm maddelere uymayı taahhüt eder.
 • Jüri festival yönetiminin belirlediği film izleme programını uygular.
 • Oy hakkı bulunmayan festival temsilcisi, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla jüri toplantılarında gözlemci olarak yer alır.
 • Büyük Jüri değerlendirmesini, oy birliği sağlayarak veya salt çoğunluk ile yapar. Bu yöntemlerle sonuç alamadığı takdirde, puanlama yöntemini uygular.
 • Jüri, ödülleri birden fazla film arasında paylaştıramaz.
 • Jüri, ödül kategorilerinde ödül vermeme yönünde karar alamaz.
 • En çok oy (puan) alma yöntemine göre sıralama belirlenir.
 • Jüri değerlendirme sonuçlarını, bir tutanakla tespit edip imza altına alır.
 • Tüm tutanaklar Jüri Başkanı tarafından, Festival Yönetimi adına görev yapan temsilciye teslim edilir.
 • Sonuçlar ödül töreninde açıklanır.
 • Jüri çalışma prensipleri Festival Yönetimi tarafından ayrıca düzenlenecek bir yönerge ile belirlenir.

 

 

9-FİLMLERİN SİGORTASI

 • Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (All risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar...) festivali düzenleyen festival yönetimi sorumludur.
 • Sigorta süresi; sinema filminin festival yönetimince teslim alındığı tarihten, iade için nakliye firmasına teslimi tarihine kadar geçerli olacaktır. Nakliye firmasına teslimden sonra festivali düzenleyen festival yönetiminin sorumluluğu sona erer.

 

10-YÜRÜRLÜK

  • 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması’na katılan yapımcılar katılım başvurusunu yapmakla, bu yönetmeliğin tüm kurallarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yönetmelikteki hususlar sözleşme mahiyetindedir ve tarafları bağlar. Yönetmelikte yer almayan hususlarda doğacak anlaşmazlıklar için Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu kararları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
  • Festival, yönetmelikte olmayan hususlar için alınacak kararları, yarışma tarihleri öncesinde açıklar. Festival uygulaması başladıktan sonra, yönetmelikte herhangi bir değişikliğe gidilmez. Zorunlu durumlarda yapılacak değişikliklerde ise yarışma filmlerinin bu yönetmelikte belirtilen tüm hakları korunarak, filmler lehine değişikliklere gidilebilir.

 

 

YÖNETMELİĞİ İNDİRMEK İÇİN TKLAYINIZ.c

 

İletişim:
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Festival Merkezi

0322 453 00 09

0322 453 09 09

E-Posta: infoadanafilm@gmail.com
                info@altinkoza.org.tr