ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

31. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ  2024

 1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması bu yıl 23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana’da yapılacaktır.
 1. AMAÇ

Adana Büyükşehir Belediyesi, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:

 • Türk Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,
 • Eğitim döneminde olan genç sinemacı kuşağını teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek,
 • Kültür değerlerimizin korunmasına, geliştirilmesine ve tanıtılmasına destek vermek.

2-FESTİVAL YÖNETİMİ 

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tarafından kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 • Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu aracılığıyla sağlanır.

Organizasyon Birimleri

 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet grupları

Festival Yürütme Kurulu

 • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulur.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • Festival Yürütme Kurulu, içinde bir başkanın da bulunduğu 5 üyeden oluşur.

Festival Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema profesyonelleri, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar.

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

 • 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.
 • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.
 • Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu tarafından kullanılır.
 1. KAPSAM

3.1. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Türkiye sınırları içinde yer alan üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarındaki Sinema - Televizyon bölümü öğrencilerinin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.

3.2. Yarışmaya, 3.1.maddede belirtilen konumda bulunan öğrenciler arasından filmin yönetmeni başvurur.

 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

4.1. Yarışmaya 2023 ve 2024 yıllarında çekilmiş, daha önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yarışmalarına başvurmamış filmler başvurabilir.

4.2 Başvuru sahiplerinin filmi çektikleri tarihlerde aktif lisans veya ön lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu durum, ilgili bölüm sekreterliği ya da öğretim üyelerinden alınacak bir belge ile mutlaka ibraz edilmelidir.

4.3. Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca filmler katılabilir. Süre konusunda ön jürinin %10 tolerans tanıma hakkı vardır.

4.4. Yarışmaya gönderilecek olan filmlerde, festival uluslararası nitelik taşıdığı için, İngilizce alt yazı bulunması gerekmektedir.

4.5. Tüm formatlarda yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.

4.6. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca dallarında değerlendirilecektir.

4.7. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

4.8. Her öğrenci en fazla iki film ile başvurabilir.

4.9. Başvurular FILMFREEWAY üzerinden yapılacaktır. Kargoyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru adresi : https://filmfreeway.com/31thAdanaGoldenBoll

 • Finale kalan filmlerin yönetmenlerinden filmin çekildiği tarihte öğrenci olduklarına dair resmi belge istenecektir.
 • Adana Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde görev yapan kişilerin içinde yer aldığı (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) filmler yarışmaya başvuramazlar. 
 • Uluslararası Kısa Film Yarışması veya Adana Kısa Film Yarışması’na başvuran filmler Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’na başvuramazlar. Birden çok yarışmaya başvurduğu tespit edilen filmler yarışma dışı kalacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ: Başvuru süreci 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir.

 1. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:

5.1. Ön Değerlendirme

 • Ön değerlendirme, festival direktörlüğü tarafından belirlenecek ön jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
 • Festival Yönetimi ön jüri üyelerinin kimliklerini açıklama veya saklı tutma hakkına sahiptir.
 • Ön Değerlendirme Kurulu yapacağı eleme sonucunda her kategori için en az 5, en çok 10 filmi aday gösterebilecektir.
 • Ön değerlendirme, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar Festival Yönetimi'nin belirleyeceği yerde yapılır.
 • Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

5.2. Son Değerlendirme

 • Finale kalarak yarışmaya hak kazanan filmlerin nihai değerlendirmesi 3 kişilik Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.
 • Seçici Kurul çalışmalarını 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapar.
 • Seçici Kurul, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Seçici Kurul’un kararları kesindir.
 • Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, bölüm koordinatörü ve oy hakkı olmayan bir festival temsilcisi, Seçici Kurulun film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilecektir.

6.ÖDÜLLER

Ödül almaya hak kazanan filmlerin yönetmenlerine verilecek ödüller aşağıda belirtildiği gibidir;

 • En İyi Belgesel Film
 • En İyi Canlandırma Film
 • En İyi Deneysel Film
 • En İyi Kurmaca Film

Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan 1 (bir) özel ödül takdir edebilir.

Ödül Ödemeleri

 • Akçeli ödüller, filmin yönetmenine, en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir. (Filmin iki yönetmeni varsa, akçeli ödül yönetmenler arasında paylaştırılır.)
 1. GÖSTERİM HAKKI
 • Yarışmada finale kalan filmler, 23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Jüri’nin ve Adanalı Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Adana’daki sinema salonlarında ya da çevrimiçi ortamlarda ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir.
 • Festival, yarışma filmlerini 2024 Eylül ayı sonuna kadar gösterme hakkına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.
 • Yarışmaya başvuran filmlerin kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.
 1. ÖZEL ÖDÜL VE BURS VERME
 2. Öğrenci Filmleri Yarışması kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 9 Eylül 2024 tarihine kadar Festival Yönetimi'ne yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
 1. Festival Yürütme Kurulu'nun bilgisi dâhilinde Festival Yönetimi’nin yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs vb. verilemez.
 1. YÜRÜRLÜK
 2. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.
 1. Yarışmaya katılan yönetmenler, Yarışma Yönetmeliğinde bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İletişim:

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Festival Merkezi
0322 453 00 09
0322 453 09 09

E-Posta:  info@altinkoza.org.tr