ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

31. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2024

1-AMAÇ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali;

 • Türk Sinemasının sanatsal niteliği yüksek filmlerini seyirciyle buluşturmak, ödüllendirmek,
 • Yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak,
 • Sinema sektörünün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, sinemamızın ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına olanak sağlamak. 

2-YARIŞMA TARİHİ

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

3-FESTİVAL YÖNETİMİ 

 • Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tarafından kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.

4-YARIŞMA TÜRÜ

Bu yönetmelik kuralları çerçevesinde 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak olan bu yarışma, Türk Yapımı uzun metraj filmlerin yer alacağı ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’dır.

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

5.1 Yarışmaya Katılacak Filmlerin Özellikleri

 • Resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak televizyon dizisi olarak hazırlanmış, bölümlere ayrılmış filmler yarışmaya kabul edilmez.
 • Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında, ücretli – ücretsiz TV portallarında, internet üzerinden yayın yapan dizi ve film platformlarında gösterilmiş ve-veya ücret karşılığı gösterime sunulmuş; Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar.
 • Adana Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde görev yapan kişilerin içinde yer aldığı (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) filmler yarışmaya başvuramazlar. 

5.2. Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, filmin yapımcısı başvurur.
 • Yapımcı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.
 • Başvuru, sadece filmin mali haklarını kullanma yetkisine sahip yapımcı tarafından gerçekleştirilebilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilmelidir.
 • Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya başvuran yetkili, filme tanınmış konuk kontenjanı kadar kişiden oluşacak festival davetli listesini; başvuru formu üzerinde adı-soyadı, telefon ve adresleri ile bildirir.
 • Daha önce herhangi bir ulusal film festivalinden “En İyi Film Ödülü” kazanmış filmler, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuru yapamaz.
 • Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına başvuran filmler Belgesel Film Yarışmasına başvuruda bulunamaz.
 • Başvurular  www.altinkozaff.org.tr  adresi üzerinden yapılacaktır.

5.3. Başvuru Formu ile Birlikte Gönderilecek Belge ve Tanıtım Malzemeleri

 1. Başvuru formu (Formun ıslak imzalı çıktısının Festival iletişim adresine postayla veya PDF formatında eklenerek e-posta yoluyla info@altinkoza.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.) (Gönderim masrafı filmin yapımcısına aittir.)
 2. Başvuru Formuna Başvuru Yap sekmesinden ulaşabilirsiniz

 3. Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Festival yönetimi, başvuru sırasında paylaşılan metinlerde gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
 4. Filme ait, şifresi başvuru tarihinden ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerli bir online izleme linki
 5. Değerlendirme için gönderilen online izleme linkinde, filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Türkçe ve İngilizce altyazı olması zorunludur.
 6. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
 7. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük)
 8. Filmin afişi ( jpg, pdf,png,tiff formatlarından biri seçilebilir;  dikey tasarımlı)
 9. Filmden en az 5 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır)
 10. Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce yaklaşık 150 sözcük), filmografisi ve fotoğrafı (300 dpi)
 11. Filmin online fragman bandı. (logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalı), (TV tanıtım ve festival jenerik filmi için)
 12. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir
 13. Kayıt-tescil belgesi bulunmaması durumunda, Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir
 14. Yarışmaya başvuran filmler için istenen başvuru malzemeleri kesinlikle iade edilmez.
 15. Yarışmaya seçilen filmlerin sahipleri, yarışma filmlerinin duyurulmasından sonra filmi Festival’den çekemezler. 

5.4. Yarışma Filmlerinin Gösterime Sunulması

 • Yarışmaya başvuran filmler, ön değerlendirme yapılabilmesi için Ön Seçici Kurulun izlemesine sunulur.
 • Yarışmada finale kalan filmler, 23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Büyük Jüri’nin ve Adanalı Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Adana’daki sinema salonlarında ya da çevrimiçi ortamlarda ücretli ya da ücretsiz gösterilir. Yarışmaya başvuruda bulunan filmler, çevrimiçi gösterim koşulunu kabul etmiş sayılırlar.
 • Gösterimlerden elde edilen gelir Festival Yönetimi’ne aittir. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yarışmaya katılan filmlerle, festivalin tanıtımları için özel gösterimler düzenleyebilir.
 • Yarışmaya hak kazanmış filmlerin gösterim kopyaları DCP* (Dijital Sinema Paketi) formatında ve İngilizce altyazılı olarak gönderilecektir. DCP dışında herhangi bir dijital formatta gönderilen filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir. (Filmin kopyası elektronik transfer yoluyla (WeTransfer, Google, vs.) ya da indirilebilir Vimeo Linki olarak gönderilebilir. (İndirilemediğinden YouTube linkleri kabul edilememektedir)

Yarışmaya hak kazanan filmlerin DCP ve diğer belgelerinin festival merkezine gönderimi için yapılacak olan gönderim masrafı filmin yapımcısına aittir.

 • Yarışmaya başvuran yapımlardan bazıları yarışmaya seçilmeseler bile,  filmin yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir.

Son Başvuru Tarihi

 • Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi  16 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Filmlerin Son Teslim Tarihi

 • Finale kalan veya yarışma dışı gösterime sunulacak filmlerin DCP formatındaki kopyaları (İngilizce altyazılı festival kopyası) festival merkezine  06 Eylül 2024 tarihine kadar teslim edilir. Kopyaları belirtilen tarihte teslim edilmeyen filmler yarışmaya alınmaz.

Filmlerin Gösterim Süresi

 • Yarışmaya katılmak için başvuran ve yarışmaya seçilen filmler, 23–29 Eylül 2024 tarihleri arasında festival programlarında gösterimde tutulur; bu uygulama için ayrıca izin talep edilmez. Yarışmaya katılmak için müracaat eden yapımcı, bu başvurusuyla, belirtilen hususu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Filmlerin DCP kopyaları 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren başvuru formunda belirtilen yapımcı şirket adresine gönderilecektir. Festival sonrası gönderilecek olan DCP kopyalar için yapılacak olan kargo masrafı Festival Yüklenicisine aittir.
 • Festival yönetimi, “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü”, “Adana İzleyici Ödülü” ve “Yılmaz Güney Ödülü” dallarında Altın Koza kazanan filmlerin, yapımcılarından izin almak kaydıyla, kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival tanıtım filminde ve belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: FİLME AİT BELGE VE TANITIM MALZEMELERİ EKSİK OLAN BAŞVURULAR YARIŞMAYA ALINMAZLAR.

6-ÖDÜLLER

Altın Koza Ödül Heykelleri, Adana’da festival uygulamaları sırasında düzenlenecek “Büyük Ödül Töreni” sırasında verilir.

 • Film ödülleri kategorisinde ödüller filmin yapımcısına verilir. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısının bulunması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival Yönetimi’nin muhatabı, katılım için verilen başvuru formunda adı yazılı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
 • Katılım ödülleri ve diğer tüm akçeli ödüller, hak sahiplerine en geç 31.12.2024 tarihine kadar, ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm prosedürün yerine getirilmesinden sonra Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir.
 • Büyük Jüri, değerlendirme yaptığı kategorilerde ‘En İyi Film’, ‘Yılmaz Güney Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’nü farklı filmlere vermekle yükümlüdür. Jüri, ‘En İyi Film’, ‘Yılmaz Güney Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ kategorisi dışında oyların eşit çıkması halinde ödülü paylaştırabilir. Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da kazananlar arasında paylaştırılır
 • ‘En İyi Film’ , ‘Yılmaz Güney Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ dışında kalan herhangi bir kategoride, ödülün paylaştırılması durumunda akçeli ödüller de eşit olarak paylaştırılır.
 • Akçeli ödül miktarları nettir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
 • Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
 •  Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.
 • Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, sosyal medyada, afişlerinde ve jeneriklerinde Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali logosunu kullanmakla yükümlüdür.
 • Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Adana Altın Koza Film Festivali’nde aldıkları ödülü, festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

Festival Etkinliklerine ve Ödül Törenine Katılım

Yarışmaya katılan filmlerin yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları v.b. yarışma yönetmeliğinde ödül listesinde yer alan yaratıcıları, zorlayıcı sebepler dışında Büyük Ödül Töreni esnasında bizzat bulunmalıdırlar. Yarışmada finale kalan filmlerin yaratıcı kadrosundan 8 kişinin Yarışma Filmi Galasına ve etkinliklerine katılmaları filmin yapımcısı tarafından temin edilecektir. Yapımcı, yarışmaya başvurmakla bu hususları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur. (Katılacak film ekibinin sadece yurt içi ulaşım giderleri ve Adana’daki konaklama giderleri festival tarafından karşılanır.)

Film ekibi, Festival Yönetimi’nin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.

7.SEÇİCİ KURULLAR

Yarışma için, iki ayrı seçiciler kurulu görev yapar

 1. Ön Seçici Kurul
 2. Büyük Jüri

7.1. Ön Seçici Kurul

 • Ön Seçici Kurul, Festival Yönetimi tarafından sinema alanında uzmanlığı bilinen isimlerin katılımıyla oluşturulur .Kurul, Festival direktörü ve sinema profesyonellerinden davet edilecek diğer üyelerin bulunacağı kişilerden oluşur.
 • Ön Seçici Kurul finalist filmlerin belirlenmesinden sonra festival web sayfasında ilan edilir.
 • Başvuran yapıtlardan yönetmelikte belirtilen katılım koşullarını sağlamayan filmler, Ön Seçici Kurul değerlendirmesine sunulmaz.
 • Ön Seçici Kurul, en geç 25 Ağustos 2024 tarihine kadar çalışmalarını tamamlayarak Büyük Jürinin değerlendirmesi için en az 8, en fazla 10 film belirler.

7.2. Büyük Jüri

 • Son değerlendirme Büyük Jüri tarafından 23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana’da yapılır.
 • Büyük Jüri, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yönetimi tarafından, sinema ve sanat dünyasından isimlerden en az 7 kişinin katılımı ile oluşturulur.
 • Büyük Jüri çalışmalarına, zorlayıcı bir neden ortaya çıkması durumunda katılamayan üyeler olursa, Festival Yönetimi, katılamayan üyenin yerine yeni bir üyenin ivedi olarak belirlenmesi ve çalışmalara katılmasını sağlar.

 Büyük Jüri çalışma esasları

 • Büyük Jüri Başkanı Festival Yönetimin davetiyle belirlenir.
 • Büyük Jüri ilk toplantıdan sonra festival yönetiminin belirlediği film izleme programını uygular. Bu planlamaya göre, Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Jüri toplantılarına katılır.
 • Büyük Jüri değerlendirmesini, oy birliği sağlayarak veya salt çoğunluk ile yapar. Bu yöntemlerle sonuç alamadığı takdirde, puanlama yöntemini uygular. Puanlama sisteminde eşitlik olması durumunda ödül iki aday arasında paylaştırılır. (En İyi Film Ödülü, Yılmaz Güney Ödülü ve Jüri Özel Ödülü paylaştırılamaz.)
 • En çok oy (puan) alma yöntemine göre sıralama belirlenir.
 • Jüri, ödül kategorilerinde ödül vermeme yönünde karar alamaz.
 • Büyük Jüri değerlendirme sonuçlarını, bir tutanakla tespit edip imza altına alır.
 • Tüm tutanaklar Jüri Başkanı tarafından, Festival Yönetimi adına görev yapan temsilciye teslim edilir.
 • Jüri, sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür. Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
 • Sonuçlar ödül töreninde açıklanır.
 • Yarışmada filmi bulunan kişiler (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) jüri üyeliği yapamaz.
 • Jüri çalışma prensipleri Festival Yönetimi tarafından ayrıca düzenlenecek bir yönerge ile belirlenir.

8-FİLMLERİN SİGORTASI

 • Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (All risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar...) festivali düzenleyen festival yönetimi sorumludur.
 • Sigorta süresi; sinema filminin festival yönetimince teslim alındığı tarihten, iade için nakliye firmasına teslimi tarihine kadar geçerli olacaktır. Nakliye firmasına teslimden sonra festivali düzenleyen festival yönetiminin sorumluluğu sona erer.

9-YÜRÜRLÜK

 • Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılan yapımcılar katılım başvurusunu yapmakla, bu yönetmeliğin tüm kurallarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yönetmelikteki hususlar sözleşme mahiyetindedir ve tarafları bağlar. Yönetmelikte yer almayan hususlarda doğacak anlaşmazlıklar için Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu kararları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
 • Festival, yönetmelikte olmayan hususlar için alınacak kararları, yarışma tarihleri öncesinde açıklar. Festival uygulaması başladıktan sonra, yönetmelikte herhangi bir değişikliğe gidilmez. Zorunlu durumlarda yapılacak değişikliklerde ise yarışma filmlerinin bu yönetmelikte belirtilen tüm hakları korunarak, filmler lehine değişikliklere gidilebilir.

İletişim:

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Festival Merkezi
0322 453 00 09
0322 453 09 09

E-Posta:
info@altinkoza.org.tr