ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

31. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2024

 1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Uluslararası Kısa Film Yarışması 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecektir.

1.AMAÇ VE KAPSAM

Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kısa Film Yarışmasını aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir;

 • Türk Sinemasının ve Dünya Sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,
 • Yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak,
 • Sinema sektörünün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, sinemamızın ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına olanak sağlamak.

2-FESTİVAL YÖNETİMİ 

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tarafından kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 • Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu aracılığıyla sağlanır.

Organizasyon Birimleri

 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet grupları

Festival Yürütme Kurulu

 • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulur.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • Festival Yürütme Kurulu, içinde bir başkanın da bulunduğu 5 üyeden oluşur.

Festival Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema profesyonelleri, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar.

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

 • 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.
 • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.
 • Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu tarafından kullanılır.
 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışmaya 2023 - 2024 yıllarında çekilmiş, daha önce Uluslararası Adana Film Festivali yarışmalarına başvuru yapmamış filmler katılabilmektedir.
 • Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel filmler başvurabilir.
 • Başvuran yönetmen en fazla 1(bir) film ile başvurabilir. Fazla başvuruda bulunan yönetmenlerin filmleri katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Dağıtımcılar en fazla 5 (beş) film ile başvurabilir. Fazla başvuruda bulunan dağıtımcıların filmleri uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Filmlerin İngilizce alt yazılı olması zorunludur.
 • Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’na veya Adana Kısa Film Yarışması'na başvuran filmler Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvuramaz. Her iki yarışmaya başvuruda bulunan filmler katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Adana Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde görev yapan kişilerin içinde yer aldığı (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) filmler yarışmaya başvuramazlar.
 • Festival Yönetimi, yarışma filmlerini 2024 Eylül ayı sonuna kadar gösterme hakkına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.
 • Yarışmaya katılarak ön elemeyi geçen filmlerin yönetmenlerinin yurtiçi ulaşım ve Adana'daki konaklama giderleri festival yüklenicisi tarafından temin edilecek şekilde idarenin belirleyeceği süre boyunca karşılanır. Birden fazla yönetmen olması durumunda filmin sadece 1 yönetmeninin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.
 1. BAŞVURU
 • Başvurular https://filmfreeway.com/31thAdanaGoldenBoll adresi üzerinden yapılacaktır.
 • Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024’dür.
 • Filmfreeway üzerinden yapılacak başvurularda istenilen tüm alanların doldurulması zorunludur. Bilgilerin eksik olması durumunda, film, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 1. DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme

 • Ön değerlendirme sonucunda kategori gözetmeksizin toplam 20 film finale kalacaktır.
 • Ön değerlendirme, festival direktörlüğü tarafından belirlenecek ön jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
 • Festival Yönetimi ön jüri üyelerinin kimliklerini açıklama veya saklı tutma hakkına sahiptir.
 • Ön değerlendirme, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar Festival Yönetimi’nin belirleyeceği yerde yapılır.
 • Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

Son Değerlendirme

 • İkinci aşamada finale kalan filmlerin nihai değerlendirmesi üç kişilik “Seçici Kurul” tarafından yapılacaktır.
 • Son değerlendirme Seçici Kurul tarafından 23 - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana’da yapılır.
 • Seçici Kurul, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Seçici Kurul’un kararları kesindir.
 • Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, yarışma koordinatörü ve oy hakkı olmayan bir Festival Temsilcisi film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilecektir.

6.ÖDÜLLER

En İyi Film Ödülü                   

Jüri Özel Ödülü                       

 • Ödül tutarı, ödemelerin yapılacağı gün ki kur üzerinden ödül miktarının karşılığı tutarında euro veya dolar olarak ödenecektir.
 • Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan 1(bir) özel ödül takdir edebilir.
 • Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri , filmin yönetmenine, en geç 12.2024 tarihine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.
 • Festival Yönetimi şartnamede her türlü değişikliği yapma hakkını elinde tutar. Zorunlu hallerde yarışmayı iptal edebilir.
 • Filmler festivalin yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek üzere seçilebilir.
 • Yarışmaya gönderilen filmlerin bilgi, belge ve kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır ve ticari amaç gözetilmeden festival etkinliklerinde kullanılabilir.

7 .YÜRÜRLÜK
1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.

2.Yarışmaya katılan yönetmenler, başvuru yaparak, Yarışma Yönetmeliğinde bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İletişim:

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Festival Merkezi
0322 453 00 09
0322 453 09 09

E-Posta:  info@altinkoza.org.tr